Top

Om Malin Lagström

Balans Institutet / Om Sara Emilionie / Om Malin Lagström

Malin Lagström

Malin har bred erfarenhet och djup kompetens inom NPF. Hon har hållit grupper för att hantera organisering, tidshantering och planering och besitter kunskap inom kognitivt stöd. Hon har under sina år på Akademiska Sjukhuset bla arbetat med kartläggning/bedömning av svårigheter/konsekvenser i vardagen samt motiverande samtal

Utbildare inom Ha Koll! , en arbetsterapeutisk gruppintervention

Föreläser om kognitivt stöd, Yoga vid psykisk sjukdom, Yoga och mindfulness vid ADHD.

Malin skriver just nu magisteruppsats om Balansprogrammets effekt på personer med ADHD. Resultaten av hennes arbete med programmet på Akademiska Sjukhuset presenteras i höst.

Malins vision:  Malin Lagström brinner för att sprida mindfulness och yoga till personer som kanske inte skulle ha kommit i kontakt med det i sin vardag.

Hon vill bidra till att så många personer som möjligt med NPF-diagnos får ta del av Balansprogrammets verktyg. En framtid där Balansprogrammet finns som ett självklart behandlingsalternativ på vårdcentraler och psykiatriska mottagningar där personer med NPF-diagnoser finns. Att Balansprogrammet erbjuds till personer som misstänker att de har  NPF-diagnos, står i kö för utredning eller behandling.

Sin fritid ägnar Malin bland annat åt att tillsammans med sin familj bidra till byggandet av en skola i Gambia där Malins familj har drygt 30 fadderbarn.

Malin om samarbetet med Balans Institutet

Att få vara en del i att sprida Balansprogrammet till personer med ADHD/ADD ser jag som en gåva, inte bara till dem jag möter, utan även till mig själv.

Balans Institutet om samarbetet med Malin

Att få samarbeta med Malin är för mig en av de största milstoplarna jag nått under mina snart 10 år med MIMY eftersom hon med sin kompetens, erfarenhet och personlighet möjliggör att mina egna visioner nu utmynnar i konkret handling.

Malin Lagström och Sara Emilionie kommer till våren 2018 att erbjuda utbildning till MIMY Instruktör Steg 1 med inriktning på NPF, där Malins kompetens och långa erfarenhet kan ge dig som deltagare som arbetar med NPF en ännu djupare dimension och fler verktyg.

Läs mer under utbildning.

Kontakta Malin

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ditt meddelande (obligatorisk)