Top

Vård

Vård

Metoden MIMY är utvecklat under Sara Emilionies 9 verksamma år vid Institutet för Medicinsk Yoga, Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningsinstitut inom medicinsk yoga.

Medicinsk Yoga (MediYoga) är yogaformen som används i den svenska vården och har sedan 2007 utbildat flera tusen fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter m.fl. Idag använder mer än 200 vårdinrättningar över hela Sverige MediYoga till sina patienter.

Sedan 2012 har Sara Emilionie erbjudit dessa yogainstruktörer och terapeuter vidareutbildning inom mindfulness, enligt metoden MIMY.

Sedan 2018 erbjuds metoden MIMY under Balans Institutets egen regi, som drivs av Sara Emilionie.

MIMY metoden (bl.a Balansprogrammet) används inom bl.a cancervården, psykiatrin och primärvården via ett hundratals instruktörer runtom i landet.


Mindfulness inom vården

Mindfulness som kompletterande behandlingsmetod är på uppgång inom global sjukvård. Internationell forskning visar att metoden är framgångsrik vid exempelvis depression, kronisk smärta och sjukdom samt stress.

Sara Emilionie såg potentialen i att korsbefrukta Medicinsk Yoga och Mindfulness och skapade utifrån detta metoden MIMY, som idag ingår i svensk forskning, bland annat på Danderyds Sjukhus och Karolinska Institutet som deltar i världens största studier på yoga och hjärtproblematik. Resultaten av dessa studier publiceras under 2018.

Metoden MIMY har hämtat inspiration från världsetablerade MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), men bygger på kortare upplägg och på forskning som visat att även små doser daglig träning ger positiva hälsoeffekter på sömn, stress, smärta, oro/ångest och allmän livskvalitet.

Önskar du en introduktionsföreläsning för vårdpersonal? 

Under 60/90 minuter guidar Sara Emilionie dig i yogisk andning, medicinsk yoga och mindfulnessmeditationer. Du får efter denna introduktion en struktur som handlar om att gå från tanke till handling då det gäller din vardagsbalans, att jobba med på egen hand via onlineträning. Du förstår hur hjärnan påverkas av mindfulnessträning och hur du själv kan påverka ditt nervsystem inom loppet av några minuter, med hjälp av yogiska andningstekniker.

Du var och föreläste för oss på Neuropsykiatriska mottagningen i våras. Jag tyckte att det var väldigt givande.  Det blev särskilt en aha-upplevelse under din föreläsning när vikten flyttades från höger ben till mitten och tanken slog mig att plikt och ansvar också innebär att känna sig behövd, inte bara ”tyngd”. Det kändes läkande. Gertrud Graf, specialistsjuksköterska

 

För mer information, välkommen att ta kontakt!