Top

Utbildningar och workshops

Balans Institutet / Utbildningar och workshops

Utbildningar – Live eller online 

Balansinstitutets utbildningar utvecklades under mina nio verksamma år vid MediYoga Institutet i Stockholm, Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningsinstitut inom medicinsk yoga. Programmen som ingår har utvärderats inom vård, skola och näringsliv sedan 2012 och metoden MIMY har testats i svensk forskning. Hundratals diplomerade MIMY instruktörer har spridit metoden brett om i landet och tack vare detta sprids metoden till allt fler. Från och med hösten 2020 kan du välja att genomföra utbildningarna även på distans!

Arbetsplatsanpassade utbildningar 

Läs mer här om hur Balansinstitutet kan stödja organisationer i stressprevention och hälsofrämjande arbete.

Balansprogrammet 6 v – utbildningsstart 10/1 -2021

Succéutbildningen som ger dig en verktygslåda som innehåller både medicinsk yoga och mindfulness. Utbildningen har lett till att tusentals människor runtom i landet testat Balansprogrammet via utbildade instruktörer inom vård, skola och näringsliv. Programmet ger dig verktyg för återhämtning och en tydlig struktur för hur gör återhämtning till en vardagsrutin.

Denna sexveckorsutbildning vänder sig både till dig som önskar stressprevention/rehab för egen del och till dig som arbetar med hälsofrämjande arbete och önskar förmedla metoden till andra.

LÄS MER om omfattning, kostnad, anmälan 

 

Balansprogrammet 6 v för dig som vill förmedla programmet till barn/unga 

Utbildningen passar dig som arbetar med hälsofrämjande arbete, pedagogik etc men även för dig som önskar genomföra programmet tillsammans med dina egna barn.

LÄS MER 

 

Workshop: MIMY Fri från stress 17/1-2021

Yogapasset ” MIMY Fri från stress” har testats i två av världens största studier på yoga och hjärta. Under denna dag går vi igenom passet både praktiskt och teoretiskt och du får en förståelse på det yogiska perspektivet på balans/obalans och framförallt stress. Denna workshop vänder sig både till dig som nybörjare, dig som tränar yoga regelbundet och dig som är utbildad i medicinsk yoga/MediYoga och önskar förmedla passet till andra.

Läs mer om denna workshop här och vad andra sagt om passet