Top

Utbildningar och workshops

Balans Institutet / Utbildningar och workshops

Utbildningar 

Balansinstitutets utbildningar utvecklades under mina nio verksamma år vid MediYoga Institutet i Stockholm, Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningsinstitut inom medicinsk yoga. Programmen som ingår har utvärderats inom vård, skola och näringsliv sedan 2012 och metoden MIMY har testats i svensk forskning. Hundratals diplomerade MIMY instruktörer har spridit metoden brett om i landet och tack vare detta sprids metoden till allt fler.

Läs mer här om hur Balansinstitutet kan stödja organisationer i stressprevention och hälsofrämjande arbete.

Balansprogrammet 6 v – ONLINE 

Succéutbildningen som ger dig en verktygslåda som innehåller både medicinsk yoga och mindfulness och lett till att tusentals människor runtom i landet genomfört Balansprogrammet.

Utbildningen vänder sig både till dig som önskar  egen stressprevention/rehab och till dig som arbetar med hälsofrämjande arbete och önskar förmedla metoden till andra. Två kursdagar (online under 2021) med 6 veckor mellan varje tillfälle för träning på egen hand.

LÄS MER om omfattning, kostnad, anmälan 

 

Balansprogrammet 6 v för dig som vill förmedla programmet till barn/unga 

Utbildningen passar dig som arbetar med hälsofrämjande arbete, pedagogik etc men även för dig som önskar genomföra programmet tillsammans med dina egna barn.

LÄS MER 

 

Workshop: Introduktionsdag mindfulness 16/1-2021 

Yogapasset ” MIMY Fri från stress” har testats i två av världens största studier på yoga och hjärta. Under denna dag går vi igenom passet både praktiskt och teoretiskt och du får en förståelse på det yogiska perspektivet på balans/obalans och framförallt stress.  Vi går även grundligt igenom mindfulness, både som träningsmetod och förhållningssätt till livet.

Läs mer om denna workshop här och vad andra sagt om passet