Top

Forskning

Balans Institutet / Skola / Forskning
Undermeny

Forskning

Forskning på yoga och meditation har pågått under hela 1900 talet. Det man sett i modern forskning under de senaste åren är bland annat att korta mindfulnessbaserade träningsprogram har positiva effekter på elevers stressnivå, koncentrations- och inlärningsförmåga.

I USA har forskningen på barn och ungdomar som utövar mindfulness kommit längst och den ideella organisationen Mindful Schools har nått ut till 200 000 elever i 60 länder.

En aktuell metaanlays från 2014 som ger dig överblick om mindfulness i skolan kan du läsa här