Top

Våra utbildningar

Balans Institutet / Skola / Våra utbildningar
Undermeny

Balans Inspiratör Barn och Unga

Övningarna i programmet ger mig som pedagog verktyg att variera min undervisning och hjälper mig att möta varje elev som den unika person som varje individ är

Karolina Dahlberg, pedagog, Fredriks Hovs Slotts Skola

Under 2015 började jag även använda det som en del i behandlingen på min arbetsplats inom BUP där jag arbetat som sjuksköterska. Det blev mycket uppskattat både av patienter, föräldrar och personal.

Sanna Lohm, sjuksköterska


Utbildning till Balans Inspiratör Barn och Unga

Pedagogerna genomgår balansprogrammet för egen del och får därmed en egen erfarenhetsbank från programmet att koppla till de åldersanpassade övningarna.

  • Ett klassrumsanpassat program möjligt att utföra i klassrummet, på stol
  • Programmet bygger på metoder med dokumenterad effekt på koncentration, uppmärksamhetsförmåga, stress, sömn och prestation
  • Metoden ger pedagogerna själva likväl som eleverna verktyg för daglig återhämtning

Om utbildningen

Utbildningen Balans Inspiratör Barn och Unga riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, exempelvis som lärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, personal inom sjukvården, barnyogainstruktör etc.

Vad är en Balans Inspiratör för barn och unga?

En Balans Inspiratör för barn och unga har två olika verktygslådor, väl beprövade inom svensk sjukvård. Utöver Mindfulness och MediYoga övningarna kan pedagogen efter genomförd guida en grupp genom MIMY programmet 6 veckor som bygger på tre delar: yoga/meditation, aktiv reflektion och vardagsträning. Programmet erbjuds idag bland annat till ungdomar och deras föräldrar inom BUP, inom förskola och skola. Vill du veta mer om MIMY och höra vad andra tycker om utbildningen? – Läs mer här http://mimy.se/utbildning/mimy-barn-och-ungdomsutbildning/

Målsättning

Målsättningen med utbildningen är att du ska kunna förmedla enkla men effektiva verktyg för stressreduktion och balans i vardagen.

Omfattning

Kurstillfälle 1 introducerar dig för mindfulness och yoga samt strukturen i balansprogrammet. Du får en hemuppgift som bygger på ca 10 min daglig träning, som du ska kunna redogöra för vid kursträff 2.

Kurstillfälle 2 introducerar dig för balansprogrammet för barn och unga, en färdig struktur för att kunna arbeta med barn/ungdomar från ca 4 år och uppåt.

Vem kan söka?

Alla som har intresse av att integrera mindfulness och yoga i sitt nuvarande arbete med barn och ungdomar. Erfarenhet av att jobba med barn/unga krävs.

Praktisk information

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg. För att erhålla detta ska du ha:

  • Full närvaro på schemalagd studietid
  • Genomfört och återkopplat dina hemuppgifter

Det material som ingår i utbildningen är

  • Digitalt kursmaterial med 6 veckors programmet för barn/ungdomar: övningar, ljudfiler och pedagogiska tips.
  • Tillgång till balansonline.se under 8 veckor
  • Inspelningar på varje kursdag som läggs upp på internet.
  • Kursintyg (kräver godkänd närvaro)

Pris

6000 SEK (inkl. moms). Kursavgiften betalas i förskott, senast fyra veckor före kursstart.

Avbryts utbildningen återbetalas inbetald kursavgift endast mot uppvisande av läkarintyg som visar laga förfall.

Aktuella utbildningar och bokning

Till bokningen