Balansprogrammet - NPF

Om

Balansprogrammet – NPF

Balansprogrammet Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) – för egen stressreduktion eller för att förmedla programmet vidare till personer med diagnos

Balansprogrammet innehåller olika andnings- och yogaövningar samt meditationer, samtliga väl utprövade inom svensk sjukvård och med dokumenterad effekt på blland annat stress, oro, ångest.

Målsättningen med utbildningen till diplomerad Balansinspiratör är att ge dig ett effektivt självhjälpsprogram för egen återhämtning och rehabilitering samt att kunna guida andra i programmet.

Innehåll

Omfattning

Utbildningen löper över sex veckor och innefattar två lärarledda heldagar. Mellan de lärarledda dagarna genomgår du för egen del 6-v programmet med teoretiska studier, yoga, meditation, reflektion och olika vardagsuppgifter. Räkna med cirka 15 min. daglig träning.

Diplomering:

Efter genomförd utbildning har du som önskar licensiering möjlighet att guida andra i Balansprogrammet 6 veckor och får en tydlig struktur för detta.

Kursavgift:

5900 kr ex moms för två lärarledda utbildningsdagar 9.00-15.30 inkl kursmaterial och handledning.

Målsättning

Målsättningen med denna utbildning är att ge dig som arbetar med NPF eller själv har diagnos (eller är anhörig) en integrerad metod att förena Balansprogrammet med arbetsterapi.

Utbildningen ger

  • Ett program anpassat för dig som möter personer med NPF. Passet går att genomföra på stol.
  • Information om aktuell forskning inom området NPF, yoga och mindfulness.
  • Förståelse för hur du kan tänka kring vardagsbalans, på ett sätt som är anpassat till personer med NPF.
  • Aktuell forskning, presentation av Malin Lagströms egen studie.

Omfattning

Två lärarledda heldagar 9.00-15.30. Lärare: Malin Lagström och Sara Emilionie

OBS! I din anmälan behöver du ange om du önskar genomföra utbildningen privat eller önskar bli licensierad och kunna förmedla programmet till andra

Kursavgift: 2900 kr (inklusive moms) för dig som önskar självhjälpsprogram, 5900 kr (exklusive moms) för dig som önskar licensiering.

Malin Lagström

Malin är legitimerad arbetsterapeut sedan 20 år och har arbetat med NPF i stora delar av sitt yrkesverksamma liv. Hon har en magisterutbildning där hon i sin uppsats utvärderade effekten av Balansprogrammet hos personer med ADHD på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Förutom arbetsterapeut är Malin Mediyoga terapeut, och även utbildad lärare i Sama Yoga, Yinyoga och Restorative yoga. Hon driver företaget Vardagsbalans sedan tre år tillbaka. Uppdragen som aretsterapeut är bland annat inom utredning av npf, bahandling inom hvb och utbildning av arbetsterapeuter i interventionsmedtoden Ha Koll! Malin har även stor förståelse för anhörigfrågor, då hon har både make och dotter med NPF-diagnos.

Balansinstitutet

Balansprogrammet,  Sveriges första korttidsprogram i mindfulness och medicinsk yoga, grundar sig i åratal av erfarenhet och hjälper hjärna och kropp att återfinna sin balans. Du får en enkel, effektiv metod som alla hinner och klarar av att göra.

Copyright 2021 © Balans Institutet