Balansprogrammet - Psykisk ohälsa

Om

Balansprogrammet – Psykisk ohälsa

För dig som arbetar med människor med psykisk ohälsa och för dig som själv lider av psykisk ohälsa erbjuds från och med hösten 2021 en coachingdel där du genomför Balansprogrammet med Sara Emilionies guidning. Denna coahing passar dig som önskar fördjupa dina kunskaper i mindfulness och medicinsik yoga och få en förståelse för hur du med yogans och meditationens hjälp kan uppnå fysisk, mental, emotionell balans. Du som önskar arbeta professionellt med programmet kan välja en diplomeringsdag där du träffar Malin Lagström, leg arbetsterapeut, yogaterapeut med klinisk erfarenhet av balansprogrammet inom psykiatrin.

Balansprogrammet Psykisk ohälsa – för egen stressreduktion eller för att förmedla programmet vidare till personer med psykisk ohälsa 

Balansprogrammet innebär ett 6 veckors program som ger dig enkla, effektiva, forskningsbaserade verktyg för stress, oro, ångest, nedstämdhet och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

Du får ett effektivt manualbaserat självhjälpsprogram för egen återhämtning och balans i vardagen. Programmet har erbjudits till både näringsliv, skola, vård sedan 2012, bland annat Astra Zeneca, Svenska Röda Korset, Stiftelsen Friends, Akademiska Sjukhuset.

Ur innehållet:

  • hur du bryter negativa tankemönster
  • hur du tränar upp självomsorg och självkänsla
  • forskning om stress och sårbarhet
  • verktygslåda för dagliga balansrutiner

Omfattning: 

Introduktionsträff där vi går igenom grunderna i mindfulness, yoga, Balansprogrammet samt aktuell forskning

Genomförande av programmet på egen hand med handledning

Uppföljning där du får dela dina erfarenheter och möjlighet till fördjupning

Möjlighet till Licensiering för dig som vill kunna instruera andra i metoden – anmälan sker separat

Datum:

Introduktionsträff: 7 oktober 18-20

Uppföljning: 25 november 18-20

Licensieringsdag: 26 november 9-15

Utbildningen sker digitalt med enkla tekniska plattformer. Mellan introduktionstillfället och uppföljningen genomför du balansprogrammet samt tar del av utbildningsmaterial.

Utbildare:

Malin Lagström, leg. arbetsterapeut, med.mag i arbetsterapi, yogaterapeut, mindfulnessinstruktör inom MIMY. Kontakt: [email protected]

Sara Emilionie, yogaterapeut, mindfulnessinstruktör, grundare metoden MIMY Balansprogrammet Kontakt: [email protected]

För frågor, varmt välkommen att ta kontakt!

Innehåll

Övrigt: 

Utbildningen löper över sex veckor och innefattar två träffar med möjlighet till en tredje träff för dig som vill bli instruktör.  Mellan de lärarledda Zoom-träffarna genomgår du för egen del 6-v programmet med teoretiska studier, yoga, meditation, reflektion och olika vardagsuppgifter. Räkna med cirka 15 min. daglig träning.

Du som valt licensieringsdagen får en tydlig struktur för hur du integrerar programmet i din nuvarande verksamhet, både individuellt och i grupp.

Kursavgift:

2300 kr ex moms för Balansprogrammet med Coaching

3200 kr ex moms för licensieringsdagen (dag 3)

Målsättning

Målsättningen med programmet är att ge dig med psykisk ohälsa en ökad upplevelse av vardagsbalans och dig som arbetar med denna målgrupp en enkel, beprövad metod som bottnar i forskning.