Top

Balansprogrammet NPF

Balans Institutet / Balansprogrammet NPF

Jag som utvecklat metoden MIMY har sedan 2013 själv utbildat bl.a. MediYoga instruktörer och terapeuter med medicinsk kompetens i program som bygger på kort, daglig träning och ett icke-dömande förhållningssätt till sig själv. Detta gör metoden lämplig för elever med ADHD.

Efter att under många år brunnit för att förmedla verktyg för stressreduktion till barn, unga och vuxna med ADHD och utvecklat korta, enkla program som passar oss som har svårigheter att ta till sig längre yogapass och meditationer – så fick jag 2016 själv min ADHD diagnos. Att jag dröjde så länge med min egen utredning berodde bland annat på min rädsla att bli begränsad och se på mig själv som en diagnos istället för unik människa. Till slut blev mitt behov av omgivningens förståelse för mina svårigheter dock så pass stort att jag valde att genomföra utredningen.

Balansprogrammet är min kärleksförklaring till alla människor som lever under stress och längtar efter inre ro och yttre ordning. / Sara Emilionie

Utbildningsansvarig: Malin Lagström och Sara Emilionie

Sagt om

Föräldrar med AD/HD+SUD är en särklass viktig målgrupp för avslappningsövningar. Din egen erfarenhet kopplad till en kortare, strukturerad yogametod var uppskattad av hela gruppen. Tack för en bra introduktion.

Rand Christman, arbetsterapeut på beroendemottagning i Stockholm

Jag tycker att båda dagarna har varit mycket inspirerande och tankeväckande. Jag har speciellt försökt att ta till mig att se till att göra det här för min skull, jag vill verkligen känna effekterna så jag kan förmedla kunskapen på det mest genuina sätt jag kan. Det tycker jag att du var bra på att tydliggöra, både dag 1 och 2. Hur viktigt det är att göra det för sin egen skull för att sedan kunna hjälpa andra. Jag gillar pedagogiken att få uppleva det vi pratar om och det har varit lagom mycket information under båda dagarna.

Karin Hallsten, arbetsterapeut Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Akademiska sjukhuset

Balansprogrammet Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) – för egen stressreduktion eller för att förmedla programmet vidare till personer med diagnos

Balansprogrammet innehåller olika andnings- och yogaövningar samt meditationer, samtliga väl utprövade inom svensk sjukvård och med dokumenterad effekt på blland annat stress, oro, ångest.

Målsättningen med utbildningen till diplomerad Balansinspiratör är att ge dig ett effektivt självhjälpsprogram för egen återhämtning och rehabilitering samt att kunna guida andra i programmet.

 

Omfattning

Utbildningen löper över sex veckor och innefattar två lärarledda heldagar. Mellan de lärarledda dagarna genomgår du för egen del 6-v programmet med teoretiska studier, yoga, meditation, reflektion och olika vardagsuppgifter. Räkna med cirka 15 min. daglig träning.

 

Diplomering:

Efter genomförd utbildning har du som önskar licensiering möjlighet att guida andra i Balansprogrammet 6 veckor och får en tydlig struktur för detta.

 

Kursavgift:

5900 kr ex moms för två lärarledda utbildningsdagar 9.00-15.30 inkl kursmaterial och handledning.

 

Målsättning

Målsättningen med denna utbildning är att ge dig som arbetar med NPF eller själv har diagnos (eller är anhörig) en integrerad metod att förena Balansprogrammet med arbetsterapi.

 

Utbildningen ger

Ett program anpassat för dig som möter personer med NPF. Passet går att genomföra på stol.

Information om aktuell forskning inom området NPF, yoga och mindfulness.

Förståelse för hur du kan tänka kring vardagsbalans, på ett sätt som är anpassat till personer med NPF.

Aktuell forskning, presentation av Malin Lagströms egen studie.

 

Omfattning

Två lärarledda heldagar 9.00-15.30. Lärare: Malin Lagström och Sara Emilionie

OBS! I din anmälan behöver du ange om du önskar genomföra utbildningen privat eller önskar bli licensierad och kunna förmedla programmet till andra

Kursavgift: 2900 kr (inklusive moms) för dig som önskar självhjälpsprogram, 5900 kr (exklusive moms) för dig som önskar licensiering.

 

Malin Lagström

Malin är legitimerad arbetsterapeut sedan 20 år och har arbetat med NPF i stora delar av sitt yrkesverksamma liv. Hon har en magisterutbildning där hon i sin uppsats utvärderade effekten av Balansprogrammet hos personer med ADHD på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Förutom arbetsterapeut är Malin Mediyoga terapeut, och även utbildad lärare i Sama Yoga, Yinyoga och Restorative yoga. Hon driver företaget Vardagsbalans sedan tre år tillbaka. Uppdragen som aretsterapeut är bland annat inom utredning av npf, bahandling inom hvb och utbildning av arbetsterapeuter i interventionsmedtoden Ha Koll! Malin har även stor förståelse för anhörigfrågor, då hon har både make och dotter med NPF-diagnos.

 

Aktuella kursdatum

Balansprogrammet :11 april och 23 maj

Om hur verktygen Medicinsk Yoga och Mindfulness kan hjälpa i vardagen

Här berättar jag för patienter på Akademiska Sjukhuset om mina egna tillkortakommanden då jag glömmer bort att utöva mindfulness

Introduktion MIMY Balansprogrammet