Media

Tack till Media som bidrar till ökad kunskap om holistiska metoder!

Jag vill rikta min tacksamhet till alla inom media som bidrar till att kunskapen om yoga och mindfulness sprids.