Top

Balansinspiratör barn och unga

Balans Institutet / Balansinspiratör barn och unga

Balansprogrammet (6 v) – det enkla, effektiva programmet för daglig balans

Utbildningsansvarig: Sara Emilionie
Nästa kursstart: 11 oktober, 22 november 2020

Utbildningen i Balansprogrammet ger dig en konkret verktygslåda för stressreduktion och vardagsbalans, både för egen del och att förmedla vidare till andra. Du som önskar förmedla programmet till barn och unga får under utbildningsdag 2 en konkret struktur och åldersanpassade övningar som passar både inom vård, skola och för dig som önskar inspirera dina egna barn till daglig återhämtning.

Samtliga pedagoger på en av Sveriges högst rankade skola erbjuder metoden som daglig återhämtning i klassrummet där elever från FK till ÅK9 får möjlighet att göra de enkla övningarna.  Balansprogrammet i media

Tänk att denna drive through metod under så kort och intensiv stund kan ge dig både en övning och reflektion med så pass tydlig effekt
Charlotta Bjärneborg, MediYogaterapeut

Jag rekommenderar varmt utbildningen som ger dig enkla övningar för att uppnå balans i vardagen och som alla kan hinna med. Sara är en fantastisk lärare, som med sin stora erfarenhet förmedlar kunskapen om mindfulness, meditation och andning på ett sätt som alla lätt kan ta till sig.

Marie Andersson, Yogaterapeut, Borås


Läs mer

Om 6 v utbildningen
– Två utbildningsträffar med 6 veckor mellan varje träff

Balansprogrammet innehåller olika andnings- och yogaövningar samt meditationer, samtliga väl utprövade inom svensk sjukvård och med dokumenterad effekt på bl a stress, oro, ångest.

Målsättningen med utbildningen till diplomerad Balansinspiratör är att ge dig ett effektivt självhjälpsprogram för egen återhämtning och rehabilitering samt att kunna guida andra i programmet. Du som arbetar professionellt med barn får struktur och anpassade övningar utifrån den verksamhet du arbetar inom.

Under 6 veckor får du en ny yoga- och meditaionsövning  samt reflektion som bygger på ca 5-10 min daglig träning online. Övningarna i programmet är enkla och möjliga att utföra överallt och när som helst. Det enda som krävs är viljan och disciplinen att ge dig själv dagliga micropauser.

Ett strukturerat program med tydliga anvisningar vecka för vecka där meditationer, yogaövningar och reflektioner ger deltagarna en egen känsla för att uppleva medveten närvaro både som stressreduktion och förhållningssätt till livet. Vi tittar på forskning och teorier inom mindfulness och hur programmet kan skapa ökad förståelse för våra tankar, känslor och öka vår egen motståndskraft för livets påfrestningar.

Omfattning

Utbildningen löper över sex veckor och innefattar två lärarledda heldagar. Mellan de lärarledda dagarna genomgår du för egen del 6-v programmet med teoretiska studier, yoga, meditation, reflektion och olika vardagsuppgifter. Räkna med cirka 15 min. daglig träning.

Dag 2 får du möjlighet att ställa frågor till gästföreläsaren Anne Westlund som under sin tid som pedagog på Carlssons skola erbjudit Balansprogrammet både till elever och pedagoger.

Vem kan söka?

Alla med intresse av att lära sig verktyg för avspänning och stresshantering, exempelvis medarbetare med stressproblematik. Även du som önskar förmedla programmet och idag arbetar som tex vårdpersonal, hälsoinspiratör, fritidsledare och pedagog inom skolan. Balansprogrammet bygger på övningar med dokumenterad effekt på sömn, stress, oro/ångest och erbjuds idag på arbetsplatser, i skolor och inom vården runt om i Sverige.

Målsättning

Målsättningen med utbildningen är att återhämtning ska bli en självklar vardagsrutin och du själv ska förstå vilka grundläggande principer som skapar balans/obalans och verktyg att själv påverka dessa.

Material:

  • MIMY utbildningskompendium som pdf
  • Fri onlineträning under 3 månader
  • Balansprogrammet som digital download (eller CD)
  • För dig som önskar diplomering: se nedan

Kursavgift

4160 kr ex moms (5200 ink moms) för 2 lärarledda utbildningsdagar 9-15 inklusive kursmaterial samt påbyggnadsdel dag 2 klockan 15.30-17.00. För dig som önskar diplomering tillkommer årsavgiften för licensiering – 800 kr ex moms (läs mer nedan).

Kursavgiften faktureras i samband med bokning och ska vara betald senast fyra veckor innan kursstart.  Anmälan är bindande. Vid avbokning krävs läkarintyg. 

 

För dig som vill arbeta professionellt med Balansprogrammet;

Du som önskar förmedla programmet vidare får för en årlig licensavgift om 800 kr ex moms följande;

Diplom – MIMY Instruktör Steg 1

Pedagogik –2 ggr á 60 min utbildningsmöte i grupp online med Sara Emilionie

Kursupplägg för olika målgrupper tex vård, skola, näringsliv

Erfarenhetsutbyte med övriga instruktörer via slutet FB forum

Fri träning (värde 899 kr ink moms/år) där utbildningsmaterial ingår.

För att diplomeras ska du ha:

– erfarenhet av pedagogik
full närvaro på all schemalagd studietid och skriftlig redogörelse

Det betyder att närvara samtliga lärarledda dagar (2st), komma i tid och stanna till dagen är slut och att den skriftliga examinationsuppgiften lämnas in i tid.

 

Vill du veta mer om MIMY och höra vad andra tycker om utbildningarna? https://balansinstitutet.se/referenser/

 

Nästa utbildning: 11 oktober, 22 november 2020

Boka din plats – OBS! Ange om du önskar genomföra utbildningen i Stockholm eller online.